1. Voucher upoważnia do zorganizowania nieodpłatnej gry w paintballa laserowego. Organizatorem gry jest firma Lasertag Bomba Katarzyna Kulus z siedzibą w Radzyniu, ul. Sławska 43a, 67-410 Sława, NIP: 4970092482
 2. Każdy voucher ma przypisany kod, poświadczający jego autentyczność.
 3. Każdy voucher zawiera informacje o czasie gry, liczbie osób oraz terminie ważności.
 4. Jeżeli posiadacz vouchera chce zorganizować grę dłuższą niż czas wskazany na voucherze lub dla większej liczby uczestników, może to zrobić dopłacając kwotę zgodną ze standardowym cennikiem dla klientów firmy Lasertag Bomba.
 5. Voucher należy wykorzystać najpóźniej do dnia wskazanego na voucherze. Po tym czasie voucher traci ważność.
 6. Gra będzie odbędzie w miejscu wskazanym przez posiadacza vouchera. Dojazd na miejsce jest płatny zgodnie z cennikiem i regulaminem ogólnym dla klientów firmy Lasertag Bomba, dostępnym na stronie https://lasertagbomba.pl/
 7. Posiadacz vouchera ma prawo wybrać dowolny termin i godzinę rozgrywki, z wyjątkiem terminów wcześniej zarezerwowanych przez innych klientów firmy Lasertag Bomba.
 8. Posiadacz vouchera jest zobowiązany do podania kodu znajdującego się na voucherze podczas rezerwacji terminu gry.
 9. Brak podania kodu voucheru lub podanie niepoprawnego kodu uniemożliwia wykorzystanie voucheru.
 10. Wszystkich uczestników gry obowiązują zasady przedstawione w regulaminie ogólnym dla klientów firmy Lasertag Bomba, dostępnym na stronie https://lasertagbomba.pl.
 11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
 12. Wykorzystując voucher, jego posiadacz, zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.